ČVUT FD výuka

ČVUT FD, Ústav dopravních systémů
areál Horská, budova A, místnost A433
novotvo4@fd.cvut.cz

Aktuálně vyučované předměty

Železniční tratě a stanice (12ZTS)

společná část studia (1. ročník, letní semestr)

výuka cvičení studijních skupin 1-31 a 1-38 (1. ročník, 2. semestr)
12ZTS Podmínky udělení zápočtu 2019/2020 (Vojtěch Novotný)

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Výuka cvičení začíná již první týden semestr. První cvičení obou studijních skupin bude realizováno již ve čtvrtek 20.2.2020 v místnosti A343 (areál Horská, budova A).

PREZENTACE A PODKLADY KE CVIČENÍ

Vyučované předměty

Vyučované předměty v rámci společného bloku studia a oboru DOS (Dopravní systémy a technika).

Vedení závěrečných prací

MALÉŘ Čeněk. Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží. Praha, 2019. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch Novotný [dspace ČVUT].
Práce oceněna v soutěži Česká dopravní stavba 2019.

PAJEROVÁ Tereza. Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze. Praha 2019. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]

ŠAŠKOVÁ Zuzana. Použití metodiky pro hodnocení dopravních staveb na preferenční opatření pro MHD. Praha 2019. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Petra SKOLILOVÁ a Vojtěch NOVOTNÝ.

CIESLOVÁ Klára. Preferenční osa Spořilov – Želivského. Praha 2018. Bakalářská práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]
Práce oceněna v soutěži Česká dopravní stavba 2019.

ZEJVAL Vojtěch. Přestupní bod ve městě Jilemnice. Praha, 2018. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]

PAJEROVÁ Tereza. Optimální řešení prostoru Náměstí Míru v Sobotce. Praha 2017. Bakalářská práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]

MALÉŘ Čeněk. Umístění přestupního terminálu veřejné dopravy v Karlových Varech. Praha, 2016. Bakalářská práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]