ČVUT FD výuka

ČVUT FD, Ústav dopravních systémů
areál Horská, budova A, místnost A433
novotvo4@fd.cvut.cz

Aktuálně vyučované předměty

Železniční tratě a stanice (12ZTS)

společná část studia (1. ročník, letní semestr)

výuka cvičení studijních skupin 1-31 a 1-38 (1. ročník, 2. semestr)
12ZTS Podmínky udělení zápočtu 2019/2020 (Vojtěch Novotný)

AKTUÁLNÍ INFORMACE

VÝUKA CVIČENÍ SE PŘESUNUJE DO PROSTŘEDÍ MS TEAMS!
Vzhledem k aktuální situaci se výuka přesunuje do “on-line” módu do prostředí MS Teams. Studenti byli do týmu 16112-12ZTS-cvičení 1-31 a 1-38 automaticky přidání, pro dodatečné připojení k týmu využijte tento odkaz. Na viděnou při on-line hodinách.

PŘERUŠENÍ VÝUKY
Vedení ČVUT rozhodlo o přerušení výuky jako preventivní opatření proti šíření koronaviru. Bližší informace zde.

Vzhledem k této mimořádné situaci vám tímto umožňuji konzultovat vaše semestrální práce prostřednictvím e-mailu. Pokračujte tedy prosím ve zpracování trasy železniční tratě (tj. výkresů situace a podélný profil). V případě jakýchkoliv dotazů mi napište. Optimální je, abyste mi společně s dotazem, či prosbou o kontrolu, vždy poslali situaci, podélný profil i příslušné výpočty. Výkresy můžete zasílám v PDF či přímo v DWG. Výpočty prosím zpracované ve Wordu (či něčem podobném) v podobě popis (např. „Výpočet minimálního poloměru oblouku“) – obecný vzorec – dosazení do vzorce – výsledek. Děkuji za pochopení a spolupráci.

PREZENTACE A PODKLADY KE CVIČENÍ

Vyučované předměty

Vyučované předměty v rámci společného bloku studia a oboru DOS (Dopravní systémy a technika).

Vedení závěrečných prací

MALÉŘ Čeněk. Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží. Praha, 2019. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch Novotný [dspace ČVUT].
Práce oceněna v soutěži Česká dopravní stavba 2019.

PAJEROVÁ Tereza. Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze. Praha 2019. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]

ŠAŠKOVÁ Zuzana. Použití metodiky pro hodnocení dopravních staveb na preferenční opatření pro MHD. Praha 2019. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Petra SKOLILOVÁ a Vojtěch NOVOTNÝ.

CIESLOVÁ Klára. Preferenční osa Spořilov – Želivského. Praha 2018. Bakalářská práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]
Práce oceněna v soutěži Česká dopravní stavba 2019.

ZEJVAL Vojtěch. Přestupní bod ve městě Jilemnice. Praha, 2018. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]

PAJEROVÁ Tereza. Optimální řešení prostoru Náměstí Míru v Sobotce. Praha 2017. Bakalářská práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]

MALÉŘ Čeněk. Umístění přestupního terminálu veřejné dopravy v Karlových Varech. Praha, 2016. Bakalářská práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]