ČVUT FD výuka

ČVUT FD, Ústav dopravních systémů
areál Horská, budova A, místnost A433
novotvo4@fd.cvut.cz

Vyučované předměty

Vyučované předměty v rámci společného bloku studia a oboru DOS (Dopravní systémy a technika).

Vedení závěrečných prací

MALÉŘ Čeněk. Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží. Praha, 2019. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch Novotný [dspace ČVUT].
Práce oceněna v soutěži Česká dopravní stavba 2019.

PAJEROVÁ Tereza. Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze. Praha 2019. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]

ŠAŠKOVÁ Zuzana. Použití metodiky pro hodnocení dopravních staveb na preferenční opatření pro MHD. Praha 2019. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Petra SKOLILOVÁ a Vojtěch NOVOTNÝ.

CIESLOVÁ Klára. Preferenční osa Spořilov – Želivského. Praha 2018. Bakalářská práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]
Práce oceněna v soutěži Česká dopravní stavba 2019.

ZEJVAL Vojtěch. Přestupní bod ve městě Jilemnice. Praha, 2018. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]

PAJEROVÁ Tereza. Optimální řešení prostoru Náměstí Míru v Sobotce. Praha 2017. Bakalářská práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]

MALÉŘ Čeněk. Umístění přestupního terminálu veřejné dopravy v Karlových Varech. Praha, 2016. Bakalářská práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]