odborná činnost

Jsem dopravní inženýr se specializací na moderní veřejnou dopravu a koncepci dopravy a mobility. Při  své praxe i akademickém působení se věnuji především těmto tématům:

  • preference veřejné dopravy
  • zastávky a přestupní body veřejné dopravy
  • systémové činnosti organizátora veřejné dopravy, projektové řízení
  • zpracování odborných posouzení a studií

Zajímám se rovněž o problematiku udržitelné mobility a vztahu dopravy a veřejných prostranství. V rámci svého akademického působení vyučuji na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, podílím se na řešení grantů a zakázek, účastním se konferencí a publikuji.