Portfolio

Aktuálně řešené zakázky a projekty

KORIDOR MHD: linka 16

PMDP a.s. | 2021

komplexní studie preferenčních opatření v trase trolejbusové linky 16 plzeňské MHD

Sdílený prostor (část B): návrh implementace sdíleného prostoru v českých podmínkách

Hlavní město Praha | 2021

návrh definice sdíleného prostoru pro české právní a technické normy, formulování zásad navrhování sdílených prostorů a jejich projednání s relevantními partnery

Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI

společně s Mott MacDonald CZ pro město Plzeň a Plzeňský kraj | 2020

strategie udržitelné mobility (SUMP) pro plzeňskou metropolitní oblast, zpracování části týkající se integrovaného dopravního systému veřejné dopravy

Preference veřejné dopravy v Plzni

PMDP a.s. | 2020

poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti preference veřejné dopravy

Inovativní využití mobilní dat pro plánování PID

ROPID | 2019 – 2021

vedení odborného projektového týmu

Vybrané referenční zakázky

Sdílený prostor (část A): analytická studie

Hlavní město Praha | 2020

zpracování analytické studie na téma sdílený prostor a cyklistická ulice/zóna, včetně zmapovaní právní úpravy ve jednotlivých zemích a příkladů dobré praxe

Plán dopravní obslužnosti města Písek 2021-2025

Město Písek | 2021

zpracování plánu dopravní obslužnosti města Písek na roky 2021-2025 splňující požadavkyZákona č. 194/2010 Sb.

Posouzení navrhované provozní koncepce MHD Písek

Město Písek | 2020

Posouzení nově navrhované provozní koncepce MHD, nezávislé ověření předpokládaného dopravního výkonu, oběhů vozidel a standardů kvality.

Výpočet předpokládaného dopravního výkonu MHD Písek

Město Písek | 2021

nezávislý výpočet objemu dopravních výkonů MHD Písek pro JŘ 2021

MHD Valašské Meziříčí: technicko-provozní standard

Město Valašské Meziříčí | 2020

zpracování technických a provozních standardů pro MHD Valašské Meziříčí pro výběrové řízení na dopravce

Inovace VOV: zpracování otevřených digitálních zdrojů “Doprava”

Inovace VOV | 2020

zpracování 5 tematických okruhů “Doprava” jako otevřených digitálních zdrojů inovace vyššího odborného vzdělávání

Studie vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS v ul. Malostranská v Plzni

PMDP a.s. | 2020

Studie dopravního řešení preference MHD v ulici Malostranská v Plzni.

Ekonomická udržitelnost veřejné dopravy v Ústeckém kraji v dalších letech po COVID-19

společně s Ewing PR pro Ústecký kraj | 2020

Shrnutí poznatky, které mají vliv na ekonomickou udržitelnost systému veřejné dopravy v dalších letech po pandemii COVID-19 a jsou důležité pro rozhodování objednatele a financování veřejné dopravy.

Akční plán na obnovu důvěry cestujících ve veřejnou dopravu (COVID-19)

společně s Ewing PR pro Ústecký kraj | 2020

Akční plán kroků, které s důvěrou přivedou cestující zpět do veřejné dopravy po pandemii COVID-19.

Strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích

ČVUT FD/České Budějovice | 2019 – 2020

člen řešitelského týmu

Studie možnosti vyznačení provozu BUS po tramvajovém tělese na úsecích ulic Klatovská a Slovanská třída v Plzni

PMDP a.s. | 2016

Studie, shrnutí východisek a prověření možnosti vyznačení provozu BUS na tramvajovém tělese na Klatovské a Slovanské třídě v Plzni jako preferenční opatření pro veřejnou dopravu.

Posouzení dopravní obsluhy budoucího sportovně rekreačního (olympijského) areálu Čihadla

Ateliér kARek/Městská část Praha 14 | 2018

Posouzení možností dopravní obsluhy potenciálního sportovního areálu v lokalitě Na Čeňku – Čihadla v Praze, městské části Praha 14, v době konání Olympijského festivalu (Olympijského parku) v průběhu letních olympijských her (LOH) a zimních olympijských her (ZOH).

Generel cyklistické dopravy v obvodu ORP Kralupy nad Vltavou

ANTE/Město Kralupy nad Vltavou | 2019

Zpracování vybraných analytických kapitol pro Generel cyklistické dopravy v obvodu ORP Kralupy nad Vltavou (zpracovatel ANTE spol. s r.o.).

Vedení linek MHD v pěších zónach v ČR a v Evropě; Posouzení vedení linky MHD v pěší zóně ul. Krajinská v Českých Budějovicích

ČVUT FD/Město České Budějovice | 2018

Studie ČVUT FD pro město České Budějovice zahrnující shrnutí zkušenosti s provozem kolejové i nekolejové VHD v pěších zónách v ČR a v Evropě a posouzení vedení midibusové linky pěší zónou v ul. Krajinská v Českých Budějovicích, včetně analýzy související legislativy.

Významné projekty a zkušenosti

Projekt P+ (Plán udržitelné mobility Prahy a okolí)

Projekt hl. m. Prahy s cílem přípravy, zpracování, projednání plánu udržitelné městské mobility (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dle příslušných evropských a národních metodik.

Standard zastávek PID

Společný projekt organizací ROPID, IPR Praha a ČVUT FD, Ústavu dopravních systémů s cílem vytvoření komplexního manuálu pro navrhování zastávek, stanic a přestupních bodů veřejné dopravy. V rámci projektu byly stanoveny základní podmínky pro nový označník PID i model správy zastávek, stanic a přestupních bodů na území HMP i SČK, včetně podnětu pro spuštění projektu JIS.

  • vedoucí projektu; autor konceptu, odborný garant kapitol; autor
  • 2015 – 2017 (tvorba dokumentu); 2017 – 2019 (návazné činnosti)
  • web: standardzastavek.pid.cz
Standardy kvality PID – Autobusy 2019

Projekt Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) s cílem aktualizace Standardů kvality PID – Autobusy PID pro nové smlouvy a prodlužování smluv s dopravce po roce 2019. Součástí projektu je nejen určení nové požadované úrovně kvality autobusové dopravy PID, ale zavedení nového systému řízení kvality, nastavení systému vyhodnocení i interních procesů v rámci organizátora.

Dopravní plán hl. m. Prahy

Plán dopravní obslužnost hl. m. Prahy na roky 2018 – 2020 (s výhledem do roku 2022).

Zásady navrhování a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD

Společný projekt ČVUT FD (projekt PREFOS) a organizace ROPID s cílem stanovit základní pravidla a principy preferenčních opatření pro BUS včetně vzorových řešení a vyplnit absenci normových ustanovení či technických podmínek k tomuto tématu tak, aby se metodika stala základní oporou při navrhování a projednávání preferenčních opatření pro BUS jak pro projektanty, tak pro orgány státní správy při jejich projednávání.

Rebrand PID

Projekt hl. m. Prahy, organizace ROPID, Středočeského kraje a organizace IDSK s cílem vytvořit novou a jednotnou vizuální identitu systému PID. V Česku poprvé byla nová vizuální identita řešena pro celý IDS jako celek (včetně vizuální identity organizátorů) a rovněž poprvé v Česku byla na vizuální identitu systému PID vyhlášena designérská soutěž (pořádána ve spolupráci s Czechdesign) hodnocení odbornou porotou, jejíž členy byly například Rostislav Vaněk, Aleš Najbrt, Filip Blažek Anna Marešová či Radek Sidun.