12OMHD Organizace a řízení městské hromadné dopravy

6. semestr | výuka cvičení | studijní skupina 3-50 | čtvrtek 13:15 – 14:45
detail předmětu na webu ČVUT FD
Podmínky udělení zápočtu a složení zkoušky (2018-2019)

Přednáška “Preference VHD”

Proč preferovat veřejnou dopravu? dopravně-inženýrské zásady preference VHD, role veřejné správy, udržitelná mobilita

12OMHD přednáška “Preference VHD” (2018-2019)

Prezentace a další materiály ke cvičení

cvičení 1
úvod, dopravní systém města, módy veřejné dopravy, přepravní nabídka a poptávka, analýza systému VHD

12OMHD cvičení 1 (2018-2019)

Propagační spot PID k nočním rozjezdům vlaků linek S.

Stadtbahn Stuttgart, linka U5 (metro nebo tramvaj?)

cvičení 2
udržitelná mobilita, dopravní politika, organizace a financování veřejné dopravy

12OMHD cvičení 2 (2018-2019)

Curych: Dopravní politika města

cvičení 3
KONZULTACE ÚLOHY 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

čtvrtek 7.3.2019

cvičení 4
Grafikon a provozní náklady linky (1. část)

12OMHD cvičení 4 (2018/2019)

Zadání intervalů k Úloze 2 semestrální práce

cvičení 5
Grafikon a provozní náklady linky (2. část)

12OMHD cvičení 5 (2018/2019)

cvičení 6
PREZENTACE ÚLOHY 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

čtvrtek 28.3.2019

12OMHD k textovým zprávám a citacím

cvičení 8
Čeněk Maléř:
Úloha železnice v PID, její problémy a výhledy do budoucna

čtvrtek 11.4.2019

cvičení 9
Zastávka VHD

12OMHD cvičení 9 (2018/2019)

standardzastavek.pid.cz

cvičení 10
KONZULTAČNÍ CVIČENÍ

čtvrtek 25.4.2019

cvičení 11
KONZULTAČNÍ CVIČENÍ

čtvrtek 9.5.2019

cvičení 12
Michal Andelek:
Elektromobilita ve veřejné dopravě

čtvrtek 16.5.2019

Další informace a materiály

Citační norma ČSN ISO 690
Součástí každé vysokoškolské práce by mělo být korektní citování zdrojů. Pokud si citování zdrojů chcete nacvičit již například při zpracování textové zprávy Úlohy 2 semestrální práce z předmětu 12ZYDU, pod následujícím odkazem si citační normu, která obsahuje i výkladové příklady, můžete stáhnout: ČSN ISO 690 (citační norma)