12ZELP Železniční provoz

5. semestr (zimní semestr 2018/2019) | výuka cvičení | studijní skupina 3-50

detail předmětu: 12ZELP Železniční provoz
webová stránka předmětu: zelp.fd.cvut.cz
podmínky udělení zápočtu a složení zkoušky: 12ZELP Podmínky Z+ZK (2018-2019)

Doplňkový účební text (skripta)

JACURA, Martin, NOVOTNÝ Vojtěch . Železniční provoz – doplňkový učební text. Praha: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013 [přepracované první vydání – prosinec 2017]. ISBN 978-80-01-04973-0

ZELP doplňkový učební text

Prezentace a další materiály ze cvičení

cvičení 1
úvodní informace, vztah infrastruktury a provozu na ní, druhy vlaků, rychlosti vlaků

cvičení 2
železniční vozidla, návěstidla a jejich umísťování

ZELP cvičení 2 [download] (2018-2019)

cvičení 3
vlaková cesta, výprava vlaku ze stanice

ZELP cvičení 3 (2018-2019) [download]

cvičení 4
zabezpečení jízdy vlaků, TZZ a SZZ

ZELP cvičení 4 [download] (2018-2019)

cvičení EXTRA
vysokorychlostní tratě

ZELP cvičení EXTRA (VRT) [download] (2018-2019)

cvičení 6
železniční přejezdy, PZZ

ZELP cvičení 6 [download] (2018-2019)

cvičení 7
provozní intervaly

prezentace ze cvičení není k dispozici

cvičení 8
výuka v terénu

Další zajímavosti a doplňující materiály

ERTMS/ETCS

Článek podrobně popisující stav přípravy a závádění ETCS v prostředí České republiky:

Kuchta, T., Kadeřávek, P., Pernička, J.: Popis situace při zavádění ERTMS v ČR. Železniční magazín. roč.25 č. 5/2018 s. 20-45. ISSN 1212-1851

Vybrané videoprezentace k ETCS:

Jak funguje ETCS na trati? Základní informační video představující principy a jednotlivé funkční úrovně ETCS.

ETCS v ČR videoprezentace SŽDC z roku 2015.

Propagační video z testování ETCS Level 3 německým správcem infrastruktury DB Netz