12ZTS Železniční tratě a stanice

2. semestr | výuka cvičení | studijní skupina 1-34
detail předmětu na webu ČVUT FD
Podmínky udělení zápočtu (cvičení Vojtěch Novotný)

informace k předmětu na webu garanta předmětu doc. Ing. Lukáše Týfy, Ph.D.: www.fd.cvut.cz/personal/tyfal

Prezentace a další materiály ke cvičení

cvičení 1
úvodní informace, trasa, směrový návrh trasy

12ZTS cvičení 1 (2018/2019)

cvičení 2
výškový návrh trasy, finalizace výkresů situace a podélný profil

12ZTS cvičení 2 (2018/2019)

situace (1:10 000) – vzorový výkres
podélný profil (1:10 000/1 000) – vzorový výkres

cvičení 3
KONZULTACE NÁVRHŮ TRASY

cvičení 6
KONZULTACE SEMESTRÁLNÍCH PRACÍ

čtvrtek 4.4.2019

cvičení 7
Upevnění kolejnice k pražci

12ZTS cvičení 7 (2018/2019)

cvičení 8
úvod do železničních stanic

12ZTS cvičení 8 (2018/2019)

vzorové dopravní schema stanice

průjezd žst. Řevnice (trať Praha – Plzeň); poloperonizace

průjezd žst. Rokycany (trať Praha – Plzeň); plná peronizace

cvičení 11
VÝUKA V TERÉNU

(16.5.2019)

cvičení 12
OPAKOVÁNÍ KE ZKOUŠCE

(23.5.2019)