12ZYDI Základy dopravního inženýrství

1. semestr (zimní semestr 2018/2019) | výuka cvičení | studijní skupiny 1-34 a 1-97
detail předmětu: 12ZYDI Základy dopravního inženýrství

podmínky pro udělení zápočtu a složení zkoušky, orientační harmonogram cvičení:
12ZYDI Podmínky udělení zápočtu a složení zkoušky (ZS 2018/2019)
12ZYDI Orientační harmonogram cvičení předmětu (1-34 a 1-97)

Přednáška “Městská hromadná doprava”

přednáška “Městské hromadná doprava”
dopravní systém města, úvod do městské hromadné dopravy, integrovaný dopravní systém, charatkeristiky systému MHD, preference MHD, zastávky MHD

prezentace z přednášky

Prezentace a další materiály ze cvičení

cvičení 3
průzkum parkování, silniční komunikace v extravilánu

ZYDI cvičení 3 (2018-2019) 
12ZYDI Zadání Úlohy 3
Podkladový materiál k Úloze 4a

cvičení 5
železniční infrastruktura

ZYDI cvičení 5 (2018-2019) 

Další doplňující materiály

Citační norma ČSN ISO 690
Součástí každé vysokoškolské práce by mělo být korektní citování zdrojů. Pokud si citování zdrojů chcete nacvičit již například při zpracování textové zprávy Úlohy 2 semestrální práce z předmětu 12ZYDU, pod následujícím odkazem si citační normu, která obsahuje i výkladové příklady, můžete stáhnout: ČSN ISO 690 (citační norma)