Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku! | CAMP (25.4.2023)

Co je to zóna setkávání / sdílený prostor? Jaké výhody přináší tento dopravně-urbanistický přístup k řešení ulic a dalších veřejných prostranství? A proč to v Česku zatím není možné a proč je potřeba to změnit?

Řešení ulic a veřejných prostranství s využitím principů shared space / shared street je standardním dopravně-urbanistickým přístupem uplatňovaným v Evropě i ve světě za účelem podpory udržitelné mobility, zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti uživatelů prostranství a celkového zkvalitnění veřejného prostranství. Česko se v současné době o tuto možnost připravuje, neboť ze strany českých zákonů a technických norem nejsou vytvořeny podmínky pro jejich realizace. To však chceme změnit…

K tématu zóny setkávání / sdíleného prostoru vystoupí například:

PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Mgr. Michal Vozobule
poradce ministra dopravy ČR pro městskou a aktivní mobilitu

Mgr. Ondřej Boháč
ředitel IPR Praha

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Hájek, PH.D.

autoři koncepčního návrhu implementace zón setkávání / sdílených prostorů do českých právních a technických norem

Ing. arch. Kateřina Čechová
vedoucí odboru Kanceláře architekta města Tábor

Ing. Jindřich Nový
ředitel Kanceláře architekta města Zlín

Ing. arch. Anton Ostach, Ph.D.
architekt, Kancelář architektury města Karlovy Vary

Ing. Martin Havelka
specialista rozvoje dopravy, MHMP Odbor dopravyzóna setkávání jako dopravně-urbanistický přístup

O zóně setkávání (sdíleném prostoru) – dopravně-urbanistickém přístupu k řešení veřejných prostranství v zahraniční označovaném jako shared space, shared street, Begegnungszone, zone de rencontre či woonerf i o koncepčním návrhu implementace zóny setkávání do českých právních a technických norem se více dozvíte na stránce: #zóna setkávání

CAMP (Centrum Architektury a Městského Plánování)

Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera)

METRO: linka B, stanice Karlovo náměstí

TRAM: zastávka Moráň (140 m)
2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, 92, 93, 95, 96, 98.

BUS: zastávka Karlovo náměstí (260 m)
176, 904, 907, 908, 910.

Parkování v areálu není možné.


Živý stream z CAMPu

Pokud nemůžete dorazit do CAMPu, ale téma Vás zajímá, můžete přímo zde na webu sledovat živý stream z celé akce.


Kompletní koncepční návrh implementace zóny setkávání do českých právních a technických norem je k dispozici zde: VONO_Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku_2021-12.pdf

V rámci akce proběhne i křest monografie ČVUT “Zóna setkávání – nástroj rozvoje veřejného prostoru“.