CV

Vojtěch Novotný

dopravní inženýr se specializací na moderní veřejnou dopravu a koncepci dopravy a mobility

 

 

Vzdělání

Ph.D. (2017), doktorské studium
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích, obor Dopravní systémy a technika

Ing. (2013), navazující magisterské studium, Bc. (2011), bakalářské studium
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích, obor Dopravní systémy a technika

Pracovní zkušenosti

vedoucí oddělení koncepce, projektů a projektového řízení
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | 2017 – součanost

odborný asistent
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů | 2013 – současnost

specialista koncepce rozvoje integrovaného dopravního systému
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | 2011 – 2017

administrativní pracovník a koordinátor
Publicitaria Praha spol. s r.o. | 2005 – 2011

Další činnost a zkušenosti

příspěvky a přednášky na konferencích
zpracování odborných posouzení
spolupráce na projektech a výzkumných projektech v oblasti veřejné dopravy

předseda občanského sdružení „FbC Engineers“, červen 2008 – květen 2014
občanské sdružení založené za účelem provozování sportovní činnosti – florbalového oddílu

fotografování a grafika (@VN Photography)