“Způsob řešení dopravy je velmi důležitý – ovlivňuje životní prostředí, atraktivitu města či obce k bydlení i praktický každodenní život lidí. Mobilita je komplexní záležitost, a proto si vyžaduje kvalitní, odborný, citlivý a komplexní přístup.”

Jsem nezávislý dopravní inženýr se specializací na udržitelnou mobilitu, strategie a koncepce dopravy a mobility, moderní veřejnou dopravu, preferenční opatření pro veřejnou dopravu, zastávky, stanice a přestupní body veřejné dopravy a vazbu dopravy a veřejných prostranství.

Vám, Vaší municipalitě, Vaší instituci či Vaší společnosti pomůžu orientovat se v současných výzvách v oblasti dopravy a mobility a nabízím Vám komplexní poradenské a konzultační služby:strategie a koncepce dopravy a mobility

nezávislá odborná posouzení

poradenství v oblasti dopravy a mobility

projektové řízení

studie dopravního řešení


udržitelná mobilita

moderní veřejná doprava a integrované dopravní systémy

preference veřejné dopravy

zastávky, stanice a přestupní body veřejné dopravy