Vojtěch Novotný

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D., je konzultantem a nezávislým expertem na dopravu a udržitelnou mobilitu. V roce 2019 založil Vojtěch Novotný – mobility consultancy & advisory, jejíž prostřednictvím chce společně s kolegy nabízet klientům moderní a kvalitní know-how v oblasti dopravy a mobility, od konzultací pro zpracování konkrétních studií či projektů, od strategie a koncepce řešení dopravních problémů po zpracování různých stupňů projektové dokumentace. Z řady již zpracovaných zakázek a projektů v portfoliu je například spoluautorem projektu Koridor MHD: linka 16 v Plzni, autorem Strategie aktivní mobility v Praze či spoluautorem koncepčního návrhu zavedení sdílené zóny do českých právních a technických norem, který se díky širší iniciativě podařilo prosadit do legislativy od 1.1.2024. Nyní se rovněž věnuje konkrétním projektům i osvětě tématu sdílené zóny.

Vojtěch před tím pracoval přes 8 let pro hl. m. Prahu v organizaci ROPID, v posledních letech jako vedoucí oddělení koncepce, projektů a projektového řízení. Je spoluautorem Plánu udržitelné mobility v Praze, který nastavuje strategii Prahy v oblasti mobility a dopravy do roku 2030, s výhledem do roku 2050 a byl hlavním zástupcem ROPIDu v tomto projektu. Podílel se na vzniku Zásad navrhování a zřizování preference pro autobusy a trolejbusy VHD, prosadil a vedl zpracovatelský tým a je zároveň spoluautorem Standardu zastávek PID, který je komplexním “designmanuálem” pro navrhování zastávek, stanic a přestupních bodů a je schválen Radou hl. m. Prahy i Radou Středočeského kraje jako jeden koncepčních dokumentů pro infrastrukturu veřejné dopravy. Podílel se na vytvoření nových Standardů kvality PID pro jednotlivé druhy dopravy, včetně nového procesního nastavení interně v organizaci ROPID, tak směrem k jednotlivým dopravcům PID. Rovněž byl u nastartování řady rozvojových projektů, například nový jednotný vizuální styl PID, Legible Prague, či využití signalizačních dat z mobilních sítí pro plánování dopravy.

Vojtěch vystudoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze, kde následně pokračoval a dokončil i doktorské studium, v rámci kterého se zabýval tématem preference veřejné dopravy. Na ČVUT FD spolu s Nikol Douskovou vede výzkumnou skupinu PREFOS, která se zabývá udržitelnou mobilitou a preferencí veřejné dopravy. Kromě toho spoluvede diplomové a disertační práce, vyučuje předmět “Základy dopravního inženýrství” v tzv. společné části studia, volitelný předmět “Preference veřejné dopravy” a společně s Karlem Hájkem zavedli i předmět “Navrhovaní veřejných prostranství dle principů Shared Space”, ve kterém mezioborové týmy studentů a studentek ČVUT FD a ČVUT FSv společně navrhují veřejné prostranství ve stylu sdílené zóny.