Tým & spolupracovníci

Vojtěch Novotný

founder, konzultant, expert na dopravu a udržitelnou mobilitu

Vojtěch je zakladatelem a hnacím motorem Vojtěch Novotný – mobility consultancy & advisory. Je nezávislým dopravním expertem se specializací na udržitelnou mobilitu, strategie a koncepce dopravy a mobility, moderní veřejnou dopravu a její preferenci i vazbu dopravy na veřejná prostranství. Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze, kde i nadále vyučuje a vede výzkumnou skupinu PREFOS, pracoval na řadě projektů rozvoje mobility v rámci hl. m. Prahy a svoji stopu otiskl v každé zpracovávané zakázce. Mezi jeho nejvýznamnější projekty patří například Koridor MHD: linka 16, Strategie aktivní mobility v Praze či koncepční návrh implementace sdílené zóny (Shared Space) do českých právních a technických norem.

více o Vojtěchovi

Ondřej Vomočil

junior konzultant

Ondřej je absolventem Fakulty dopravní ČVUT v Praze, v rámci které se zabýval především problematikou veřejné dopravy a její preference. Dopravu však vždy vnímá v širším kontextu a zajímá se i o její ekonomické souvislosti. Podílel se například na studii Zlepšení preference MHD na křižovatce Klatovská x Dobrovského v Plzni, Koncepční studii omezená tranzitní dopravy přes obec Nupaky či na Generelu cyklistické tras města Plzně.

Martin Leška

autorizovaný inženýr pro obory dopravní stavby a městské inženýrství

Martin je projektantem dopravních staveb, který má za sebou zpracování projektových dokumentací v různých stupních pro velké i malé dopravní stavby. Podílel se i na řadě územních studií či na dokumentech koncepčního charakteru. Při své práci vždy citlivě vnímá kontext uličního prostoru a snaží se vytvářet kvalitní a bezpečné podmínky pro všechny uživatele prostoru. Součástí týmu Vojtěch Novotný – mobility consultancy & advisory je od března 2024.

Víme dobře, že malé i velké projekty v oblasti dopravy a udržitelné mobility často vyžadují komplexní a multioborový přístup – od sběru potřebných dat a jejich vyhodnocení, přes architektonický návrh veřejného prostranství až například po grafické zpracování strategického dokumentu. Dle potřeby konkrétních zakázek a projektu proto spolupracujeme s dalšími odborníky a subjekty:

Cloudy Tree House architekti