Publikace

Nejvýznamnější publikace

Standard zastávek PID

Standard zastávek PID je manuál, jak navrhovat kvalitní zastávky a přestupní body veřejné dopravy. Shrnuje principy a pravidla týkající se zastávek tramvají a autobusů, přestupních bodů a zastávek a stanic vlakových linek S. Dokument představuje četná kvalitní řešení zastávek a přestupních bodů od nás i ze zahraničí a ukazuje cestu, jak jich v českém prostředí dosáhnout.

Dokument je součástí platných městských strategií hl. m. Prahy jako hlavní koncepční dokument hl. m. Prahy pro oblast zastávek, stanic a přestupních bodů veřejné dopravy.

standardzastavek.pid.cz

NOVOTNÝ Vojtěch, HÁJEK Karel, JAVOŘÍK Tomáš, MALÉŘ Čeněk, DRÁPAL Filip, KOTRC Ondřej et. al. Standard zastávek PID. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06345-3.

Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů veřejné hromadné dopravy

Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů veřejné hromadné dopravy jsou metodickou pomůckou či design-manuálem pro projektování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy veřejné dopravy v prostředí intravilánu. Pokrývají 3 hlavní oblasti: vyhrazené jízdní pruhy pro BUS, provoz BUS na tramvajovém tělese i komplexní řešení preference BUS v křižovatce.

Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD (PDF)

NOVOTNÝ Vojtěch, PROUSEK Tomáš, JAVOŘÍK Tomáš. Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů veřejné hromadné dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. ISBN: 978-80-01-06311-8.

Zóna setkávání – nástroj rozvoje veřejného prostoru

Přestože řešení veřejných prostranství formou sdíleného prostoru je v zahraničí standardní, v Česku se uplatňuje stále velmi málo. Odborná monografie Zóna setkávání – nástroj rozvoje veřejného prostoru tento přístup tvorby veřejných prostranství představuje české odborné i širší laické veřejnosti, představuje způsob zakotvení sdíleného prostoru / zón setkávání v právních a technických normách i příklady dobré praxe ve vybraných evropských zemích, a zároveň představuje zásady navrhování sdílených prostorů použitelné v českém prostředí.

kniha na e-shopu nakladatelství ČVUT

Souhrn publikační činnosti

NOVOTNÝ, Vojtěch, MALÉŘ Čeněk. Stavební řešení zastávek veřejné dopravy dle Standardu zastávek PID. In: Veřejný prostor – návrh, obnova, využití a revitalizace včetně dopravně-inženýrských opatření. Brněnské komunikace a.s. 2018. p. 70-81. ISBN 978-80-270-3445-1.

NOVOTNÝ, Vojtěch. Kvantifikace kvality provozu veřejné dopravy v mezizastávkovém úseku. In: Veřejný prostor – návrh, obnova, využití a revitalizace včetně dopravně-inženýrských opatření. Brněnské komunikace a.s. 2018. p. 48-55. ISBN 978-80-270-3445-1.

HORAŽĎOVSKÝ, Patrik; SVÍTEK, Miroslav; NOVOTNÝ, Vojtěch. Data-driven management of dynamic public transport. In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-5. ISBN 978-1-5386-5017-2.

NOVOTNÝ Vojtěch, HÁJEK Karel, JAVOŘÍK Tomáš, MALÉŘ Čeněk, DRÁPAL Filip, KOTRC Ondřej et. al. Standard zastávek PID. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06345-3.

NOVOTNÝ Vojtěch. Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“ In: Verejná osobná doprava 2017 – Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2017. pp. 86-94. ISBN 978-80-89565-33-7.

NOVOTNÝ Vojtěch, PROUSEK Tomáš, JAVOŘÍK Tomáš. Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů veřejné hromadné dopravy. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2017. ISBN 978-80-01-06311-8.

NOVOTNÝ Vojtěch, JACURA Martin, JAVOŘÍK Tomáš. Quantifying the effects of public transport priority based on the potential of time savings. In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) [sborník]. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague 1 – Old Town, 25.05.2017 – 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.

NOVOTNÝ Vojtěch, PROUSEK Tomáš, JAVOŘÍK Tomáš. Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze po projednání. In: Inteligentní systémy – doprava, parkování, veřejná doprava [sborník]. Mezinárodní seminář XVIII. Dopravně – inženýrské dny Mikulov 24.- 25.května 2017. Mikulov, 24.05.2017 – 25.05.2017. Brněnské komunikace a.s.. 2017, s. 94-104. ISBN 978-80-260-9662-7.

HAVLENA Ondřej, JAVOŘÍK Tomáš, NOVOTNÝ Ivo, NOVOTNÝ Vojtěch, SVETLÍK Marian. Quantifiable benefits of public transport priority measures. In: NOUZOVSKÝ, L., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016 [sborník]. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-11. ISBN 978-80-01-06016-2

NOVOTNÝ Vojtěch, JAVOŘÍK Tomáš. Standard riešenie zastávok a prestupných bodov v Prahe a Stredočeskom kraji. In: Verejná osobná doprava 2016 – Zborník prednášok [sborník]. Verejná osobná doprava 2016. Bratislava, 20.10.2016 – 21.10.2016. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2016, s. 95-100. ISBN 978-80-89565-26-9.

NOVOTNÝ Vojtěch, JACURA Martin. Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám. In: Verejná osobná doprava 2016 – Zborník prednášok [sborník]. Verejná osobná doprava 2016. Bratislava, 20.10.2016 – 21.10.2016. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2016, s. 146-151. ISBN 978-80-89565-26-9.

NOVOTNÝ Vojtěch, PROUSEK Tomáš, JAVOŘÍK Tomáš a KOČÁRKOVÁ Dagmar. Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS. Silniční obzor. 2016, 2016(09), s. 235-240. ISSN 0322-7154
NOVOTNÝ Vojtěch, KOČÁROVÁ Dagmar: Preference VHD – potřebné změny zákona a vyhlášky. In: Dopravní inženýrství 2016, č.2, s. 16-19. ISSN 1801-8890.

NOVOTNÝ Vojtěch, JAVOŘÍK Tomáš a KOČÁRKOVÁ Dagmar. Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu. Dopravní inženýrství 2016, č. 1. ISSN 1801-8890.

NOVOTNÝ Vojtěch, JAVOŘÍK Tomáš a NOVOTNÝ Ivo. Traffic Data Evaluation as Part of Public Transport Priority Measures Assessment. In: Transport Problems 2016, Proceedings. V International Symposium of Young Researchers Transport Problems 2016. Katowice, 27.06.2016 – 28.06.2016. Katowice, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2016, s. 791-800. ISBN 978-83-935232-8-3.

JAVOŘÍK Tomáš a NOVOTNÝ Vojtěch. Současné trendy v realizaci zastávek veřejné hromadné dopravy. In TRINfra 2016 Trends and Innovations in Transport Infrastructure [sborník]. Praha: ČVUT v Praze Fakulta stavební, 2016, s. 37-43. ISBN 978-80-01-05973-9.

NOVOTNÝ Ivo, JAVOŘÍK Tomáš a NOVOTNÝ Vojtěch. Effects of Dedicated Bus Lanes on Travel Time Based on Data Evaluation. In TRINfra 2016 Trends and Innovations in Transport Infrastructure [sborník]. Praha: ČVUT v Praze Fakulta stavební, 2016, s. 37-43. ISBN 978-80-01-05973-9.

NOVOTNÝ Vojtěch, JAVOŘÍK Tomáš a KOČÁRKOVÁ Dagmar. Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě. In XVII. dopravně-inženýrské dny [sborník, CD]. 2016, s. 53-62. ISBN 978-80-260-9662-7.

NOVOTNÝ Vojtěch, et al. Detailed Analysis Of Public Bus Vehicle Ride On Urban Road. In: Transport Problems 2015 – Proceedings. Transport Problems 2015 – IV International Symposium Of Young Researchers. Katowice, 22.06.2015 – 23.06.2015. Silesian University of Technology. 2015, s. 785-795. ISBN 978-83- 935232-6-9.

NOVOTNÝ, Vojtěch, JAVOŘÍK Tomáš a KOČÁRKOVÁ Dagmar. Sdružený tramvajový a autobusový pás – nový prvek místních komunikací. In Verejná osobná doprava 2015 – Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2015, s. 68-74. ISBN 978-80-89565-15-3.

HAVLENA Ondřej, NOVOTNÝ Vojtěch a SVETLÍK Marián. Aplikace a kalibrace nástroje pro kategorizaci železničních stanic na reálných případech. Sborník příspěvků konference YTEC 2015[sborník] Praha: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, 2015, s. 48-53. ISBN 978-80-01-05791-9

NOVOTNÝ Vojtěch a KOČÁRKOVÁ Dagmar. Uspořádání komunikace jako faktor přispívající k preferenci autobusů VHD. Dopravní inženýrství 2015, č. 1, s.26-28. ISSN 1801-8890

NOVOTNÝ Vojtěch, PROUSEK Tomáš a JACURA Martin. Preference VHD – Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? Pozemné komunikácie a dráhy 2015, roč. 11, č. 1, s.25-30. ISSN 1336-7501

NOVOTNÝ Vojtěch, PROUSEK Tomáš a JACURA Martin. Preference VHD – Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? In DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO [sborník] Košice: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., 2015, s.117-122. ISBN: 978-80-971246-3-2

NOVOTNÝ Vojtěch. Problematika počátku a ukončení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy In XVI. dopravně-inženýrské dny [sborník, CD] 2015, s.150 – 155

HÁJEK Karel, JACURA Martin a NOVOTNÝ Vojtěch. Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání II: Současné trendy v navrhování výpravních budov. Silnice železnice. 2014, roč. 9, č. 5, s.78-86. ISSN 1801-822X

JACURA Martin, NOVOTNÝ Vojtěch, HAVLENA Ondřej, SVETLÍK Marián. Kategorizace železničních tarifních bodů a její aplikace. Perner’s Contact. 2014, roč. 9, č. 3, str. 63 – 77. ISSN 1801-674X.

NOVOTNÝ Vojtěch a PROUSEK Tomáš. Teorie a praxe preference BUS – pražské zkušenosti s aplikováním preferenčních opatření pro autobusy VHD. In Verejná osobná doprava 2014 – Zborník.Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014, s. 31-34. ISBN 978-80-89565-15-3.

HÁJEK Karel, JACURA Martin a NOVOTNÝ Vojtěch. Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I: Od koněsprežné dráhy po současnost. Silnice železnice. 2013, roč. 8, č. 5, s.70-77. ISSN 1801-822X

JACURA Martin, NOVOTNÝ Vojtěch, HAVLENA Ondřej a SVETLÍK Marián. Kategorizace železničních tarifních bodů a její aplikace. Perner’s Contact. 2014, roč. 9, č. 3, str. 63 – 77. ISSN 1801-674X

JACURA Martin, HAVLENA Ondřej, NOVOTNÝ Vojtěch a SVETLÍK Marián. Rozsah zázemí pro cestující v železničních stanicích a zastávkách. In Verejná osobná doprava 2013 – Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2013, s. 115-120. ISBN 978-80-89565-10-8.

JACURA, Martin, Vojtěch Novotný. Železniční provoz – doplňkový učební text. Praha: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013 [aktualizované vydání – prosinec 2013]. ISBN 978-80-01-04973-0