CV

Vojtěch Novotný

dopravní inženýr se specializací na koncepci dopravy a mobility, moderní veřejnou dopravu a projektové řizení v prostředí veřejné dopravy

Pracovní zkušenosti

nezávislý konzultant a projektový manažer v oblasti dopravy a mobility
Vojtěch Novotný – mobility consultancy & advisory | 2019 – současnost

zpracování strategických a koncepčních dokumentů, zpracování odborných posouzení, poskytování konzultačních a poradenských služeb, zpracování studií dopravního řešení

odborný asistent
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů | 2013 – současnost

výuka předmětů oboru Dopravní systémy a technika v rámci Ústavu dopravních systémů, spolupráce na věděcko-výzkumné činnosti ústavu

vedoucí oddělení koncepce, projektů a projektového řízení
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | 2017 – 2019

projektové řízení rozvojových projektů PID, spolupráce na strategických a koncepčních projektech hl. m. Prahy v oblasti mobility

specialista koncepce rozvoje integrovaného dopravního systému
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy | 2011 – 2017

analýza dat z dopravních průzkumů, příprava preferenčních opatření veřejné dopravy, vyhodnocování spolehlivosti provozu PID (práce v terénu), spolupráce na přípravě plánu dopravní obslužnosti, vedoucí projektu Standard zastávek PID

administrativní pracovník a koordinátor
Publicitaria Praha spol. s r.o. | 2005 – 2011

Vzdělání

Ph.D. (2017) | ČVUT v Praze Fakulta dopravní
studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích/ Dopravní systémy a technika
disertační práce: Stanovení rozhodovacího nástroje pro preferenci VHD

Ing. (2013), Bc. (2011) | ČVUT v Praze Fakulta dopravní
studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích/ Dopravní systémy a technika
diplomová práce: Preference autobusů MHD v podmínkách ČR
(2. místo ve studentské kategorii Dopravní stavba roku 2013)

Další činnost a zkušenosti

přednášky na konferencích
publikační činnost
vedení a organizace workshopů
spolupráce na projektech a výzkumných projektech v oblasti veřejné dopravy

základy tvorby webu, Autodesk AutoCAD, Adobe Photoshop

sport a fotografování