ČVUT FD

ČVUT FD, Ústav dopravních systémů
areál Horská, budova A, místnost A433
novotvo4@fd.cvut.cz

Vyučované předměty

Vyučované předměty v rámci společného bloku studia a oboru DOS (Dopravní systémy a technika):

Vedení závěrečných prací

LAUDA Václav. Přestupní bod Praha Opatov. Praha, 2020. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch Novotný [dspace ČVUT].

MALÉŘ Čeněk. Obnova železniční trati Kamenický Šenov – Kamenický Šenov horní nádraží. Praha, 2019. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch Novotný [dspace ČVUT].
Práce oceněna v soutěži Česká dopravní stavba 2019.

PAJEROVÁ Tereza. Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze. Praha 2019. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]

ŠAŠKOVÁ Zuzana. Použití metodiky pro hodnocení dopravních staveb na preferenční opatření pro MHD. Praha 2019. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Petra SKOLILOVÁ a Vojtěch NOVOTNÝ.

CIESLOVÁ Klára. Preferenční osa Spořilov – Želivského. Praha 2018. Bakalářská práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]
Práce oceněna v soutěži Česká dopravní stavba 2019.

ZEJVAL Vojtěch. Přestupní bod ve městě Jilemnice. Praha, 2018. Diplomová práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]

PAJEROVÁ Tereza. Optimální řešení prostoru Náměstí Míru v Sobotce. Praha 2017. Bakalářská práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]

MALÉŘ Čeněk. Umístění přestupního terminálu veřejné dopravy v Karlových Varech. Praha, 2016. Bakalářská práce. ČVUT v Praze Fakulta dopravní. Vedoucí práce Vojtěch NOVOTNÝ. [dspace ČVUT]


Vědecko-výzkumné projekty

SGS20/025/OHK1/1T/11 “Uzly veřejné dopravy jako intermodální prostorové prvky území”

2020 | člen řešitelského týmu | web

SGS17/105/OHK2/1T/16 “Rozhodovací nástroj pro preferenci VHD”

2017 | odpovědný řešitel projektu | web

SGS15/170/OHK2/2T/16 “Preferenční osy veřejné hromadné dopravy”

2015-2016 | člen řešitelského týmu | web

SGS12/160/OHK2/2T/16 “Parametry výpravních budov z hlediska dimenzování a rozvržení prostor pro cestující, struktura a umístění informací v těchto prostorách”

2013 | člen řešitelského týmu